Här hittar du webbutiker och andra Internetaktörer som fått de högsta betygen av sina kunder

Villkor för annonsering

Krav för medverkan i ehandelsgallerian

Precis som annonsörerna ställer krav på och har villkor för att godkänna samarbetspartners i de annonsnätverk de medverkar i, så har ehandelsgallerian.se som partner krav på utvalda Internetaktörer i gallerian.

Grundläggande krav:

De butiker som marknadsförs på den här siten ska ha 4 ”stjärnor” eller fler på trustpilot.com eller reco.se.

Företagen får inte finnas med på Svensk Handels varningslista.

Dessutom ska följande tydligt framgå på annonsörens hemsida:

Betalningssäkerhet
Integritetspolicy – GDPR
Leveransvillkor
Vad som gäller vid reklamation
Returhantering


Ehandelsgallerian.se rekommenderar att du som kund läser säker handel på Internet.


Certifiering är inte ett krav för medverkan i gallerian
Certifiering leder inte automatiskt till nöjda kunder, och kundnöjdhet är en av de viktigaste parametrarna i gallerian. Om man kollar upp certifierade företag via trustpilot.com så finner man att en del har fått under 4 ”stjärnor”, vilket är gränsen för att få synas i gallerian. En del är inte ens betygsatta hos trustpilot.com eller någon annan bedömningsplattform.

En certifiering visar med en symbol konsumenten att en e-handlare lever upp till specificerade kriterier, men även utan certifikat och en sådan stämpel kan nödvändiga villkor uppfyllas av seriösa e-handlare.

Dels är en del lagstadgat och måste efterlevas bland annat genom ”Lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster”. Dels så vet alla e-handlare att kunderna sviker ganska snabbt om de inte är nöjda. Det går inte att bedriva en handel som bara säljer en vara en gång till en kund.

Egentligen borde det inte finnas någon anledning till att inte certifiera sin handel förutom att det innebär en extra kostnad. Ändå så är det inte ovanligt att e-handlare avstår från certifiering och istället ser till att uppfylla lagens krav för elektronisk handel samt andra lagar och regler på egen hand. Det kan man förstå genom att jämföra hur många som är certifierade med hur många e-handlare det finns, eller att döma av hur ”många” av butikerna i ehandelsgallerian som är certifierade.

Idén med certifiering är i grunden bra
Branschen skulle må bra av en reglerad och kontrollerad certifiering. Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) säkerställer personlig integritet genom att reglera behandlingen av personuppgifter. Datainspektionen kontrollerar i det fallet att förordningen efterlevs. Varför inte en certifiering med syftet att säkerställa handeln på nätet med Konsumentverket som tillsynsmyndighet?

E-handelscertifiering för trygg e-handel
För den som bedriver e-handel finns det idag olika möjligheter att certifiera sin nätbutik och få använda sig av en kvalitetssymbol. Kraven för att bli certifierad handlar bland annat om att ha med företagsuppgifter, tillgänglig kundservice, lämna leveransbesked samt erbjuda ångerrätt dvs samma sak som är ett måste för att uppfylla gällande lagstiftning om e-handel.


I första hand konkurrerar två aktörer om att få certifiera e-handlare
Om en nätbutik uppfyller kraven och betalar in en certifieringsavgift, får butiken en trygghetslogotype och ett intyg på att den uppfyller villkoren för säker e-handel. Det finns två organisationer (ej myndigheter) som certifierar, Trygg E-handel och Certifierad E-handel.

Certifiering är en bonus

Tillsvidare gäller hos ehandlesgallerian.se att om en e-handlare är certifierad så är det bara en bonus, inget krav.

Bert-Åke Byqvist Juninger, ansvarig publicist av ehandelsgallerian.se